Zelené potraviny TOP

 • Spirulina nebo Chlorella?    ÚVODNÍ STRÁNKA  KONTAKTY tel.: 0420 312310848;   mob.: 778498017

Audio - Mudr. Lacina o zelených potravinách:

Podrobné srovnání produktů ZDE:  jecmeny-srovnani-secured   chlorella-srovnani-secured   spirulina-srovnani-secured

Mezi zájemci o řasy jako méně tradiční zdroje živin je nejčastějším dotazem, zda je lepší spirulina nebo chlorella jako doplněk stravy.

Jaký je mezi nimi základní rozdíl?

Laici obecně všechno drobné, zelené, co se vznáší ve vodě označují jako řasy. Je však mezi nimi z hlediska systematického i z hlediska jejich stavby buněk rozdíl. Právě struktura buněčné stěny určuje stravitelnost a využitelnost živin.

Spirulina je sladkovodní. Není to řasa! Dříve byla označovaná jako sinice nebo modrozelená řasa, správněji řečeno je to cyanobakterie, která má i pro využití světelné energie fotosyntézou zvláštní druh chlorofylu. Systematicky je řazena mezi Prokaryota, které nemají diferencované buněčné jádro. Pěstuje se uměle především v tropických a subtropických podmínkách. Hodně se produkuje přírodní kultivací v silně mineralizovaných jezerech. Mírné pásmo je na pěstování problematické.

Chlorella je sladkovodní řasa. Systematicky patří mezi mikrobiální Eukaryota, neboli organismy s pravým buněčným jádrem s jaderným obalem. Pěstuje se také uměle i v mírném pásmu.

 

Čím jsou zajímavé nebo výhodné?

Jsou to mikroorganismy, jejichž velikost se pohybuje kolem několika mikronů, čili několik tisícin milimetru. V každém tomto mikroorganismu probíhá v této velikosti kompletní velmi rychlý metabolismus, protože rostou velmi rychle, takže jejich buněčné vybavení je tomu uzpůsobeno. Každé tři hodiny se vytvoří 4 – 8 nových dceřiných buněk (nových organismů). Znamená to, že obsahují velké množství biologicky aktivních látek, které jsou funkční jak v metabolismu rostlin, tak i v metabolismu živočichů, a mohou pomáhat u živočichů, kde je rovněž intenzivní tkáňový metabolismus (dospívání, růst svalů, hojení ran, regenerace). Obsahují velké množství vitamínů, minerálních látek a nukleových kyselin, což je typické pro všechny rychle rostoucí mikroorganismy. V sušině je kolem 45 - 60% bílkovin, 10 - 20% sacharidů a 8 - 30% tuků, vláknina 6 – 25%, minerální látky a stopové prvky 6 – 9 %, nukleové kyseliny 3 – 4%, CGF 17 – 20% (heterotrofní typ chlorelly). Obsahy živin se mohu výrazně měnit podle způsobu kultivace a složení kultivačního média. Obsažené bílkoviny jsou velmi dobře stravitelné!

 

Co je to CGF?

Někdy se můžete setkat s pojmem CGF, neboli Chlorella Growth Factor (růstový faktor chlorelly). Je to v podstatě komerční označení obsahu buněk chlorelly, což je směs bílkovin, vitamínů, enzymů, peptidů, glykoproteinů atd. Obsah CGF je 2,5 x vyšší u heterotrofně pěstované řasy (s přídavkem glukózy). CGF je zajímavý tím, že obsahuje i některé blíže nespecifikované složky, které celkově podporují metabolismus a obnovu buněk, zvyšují imunitu, tvorbu bílých krvinek, zlepšují plodnost. Podobné složení má i spirulina, mohl by se tedy používat i termín SGF, ale v praxi se nepoužívá. Spíše je to dáno tím, že firmy zpracovávající chlorellu nabízejí CGF jako koncentrovaný prášek, je to v filtrát buněčného obsahu zbavený celulózových buněčných stěn. Jeho cena je ale přibližně 5 x vyšší než dezintegrované chlorelly, takže nemá příliš smysl jej takto oddělovat. U spiruliny se tento produkt asi nevyrábí, je to rovněž zbytečné. Ještě je nutno dodat, že tyto uváděné „růstové faktory“ nemají nic společného s klasickými růstovými faktory živočišného původu (Growth Factors) uváděnými v biochemické literatuře. To je téma na jiný článek.

 

Začneme od podlahy, čili základní stravitelností.

Pro použití ve výživě je v první řadě klíčová dostupnost živin, čili jak je schopen konzument využít obsah buněk těchto mikroorganismů. Hlavně jde o to, jak buněčná stěna brání tomu, aby obsah buňky byl přístupný pro trávicí enzymy v žaludku a tenkém střevě.

Spirulina je cyanobaktérie. Buněčné stěny jsou tvořeny polysacharidy, které v trávicí soustavě bobtnají a rozpouštějí se a obsah buněk je tedy dobře přístupný trávicím enzymům. Namodralá barva je kromě chlorofylu způsobena fykocyanem.

Chlorella je řasa. Buněčná stěna je tvořena celulózou, což je nerozpustný polysacharid, na který vyšší živočichové nemají trávicí enzym a je pro ně prakticky nestravitelná. Buněčný obsah není přístupný trávicím enzymům. Ze známých živočichů mají tento enzym celulázu pouze hlemýždi.

Z toho vyplývá, že běžně pěstovaná usušená spirulina je dobře využitelná. Naopak chlorella, pokud je pouze usušená, je stravitelná velmi špatně, v podstatě pouze v případě buněk poškozených během zpracování. Problém to je tak velký, že při pokusech v polovině minulého století některé pokusné týmy od chlorelly jako zdroje živin odstoupily. Aby byl obsah buněk přístupný pro trávení, musí se chlorella dezintegrovat, neboli velmi jemně semlít. K tomu je nutný kuličkový mlýn, který se používá například k výrobě čokolády, aby byla jemná. Někteří výrobci takto mletou řasu dodávají.

 

Dalším kritériem použitelnosti je laicky zjistitelná kvalita.

Papír unese všechno a tak v reklamě některých firem na doplňky stravy s řasami sice není napsáno, že dotyčný výrobek za Vás uklidí, vyžehlí a odvede děti ze školky, ale určitě to potom budete dělat s radostí, tak vysokou má kvalitu J.

Určitou kvalitu sušené spiruliny nebo chlorelly můžete poznat již na první pohled, lépe řečeno pravděpodobný způsob kultivace. Totiž spirulina i chlorella, pokud jsou kultivovány v optimálních podmínkách při dostatku světla (autotrofně), tak mají tmavě zelenou až modrozelenou barvu prášku. Tato kultivace se dá dělat pouze při silném slunečním svitu po dobu 11 hodin a delším. Autotrofní kultivace probíhá buďto na mírně nakloněných skleněných deskách, po kterých stéká velmi tenká vrstva vody (s roztokem živin) nebo ve vodě protékající systémem skleněných trubek umístěných například ve skleníku. Asi největší takováto evropská pěstírna chlorelly je v Německu a je zde instalováno 500 km skleněných trubek na ploše 1,2 ha. Kromě toho lze provádět kultivaci i klasicky v bazénech, ovšem zde intenzita osvětlení kultury silně klesá s hloubkou, a získaný produkt je méně kvalitní. Také se dá pro laboratorní účely pěstovat na agaru. Potom ještě existuje kultivace chlorelly heterotrofní, která může probíhat i za špatných světelných podmínek, kdy ale musí být jako zdroj energie k základním živinám přidávána glukóza. Tento způsob výroby chlorelly mají firmy jako doplňkovou mimosezónní zimní výrobu kvůli udržení zaměstnanosti. Ovšem složení výsledného prášku je odlišné. Obsah základních živin, to je bílkovin, sacharidů a tuků je přibližně stejný až vyšší, ale výrazně nižší je obsah dalších biologicky aktivních látek, vznikajících působením světla, jako jsou karotenoidy atd. Také cena tohoto produktu je přibližně poloviční. Rozhodující pro laické odlišení je barva prášku. Takto v nedostatku světla pěstovaná levná chlorella je žlutá až velmi světle zelená, spirulina při nedostatku světla jde až do okrové barvy nebo hnědé. Spirulina je na světle závislejší než chlorella a nelze ji pěstovat až za takových podmínek jako heterotrofní chlorellu. Tyto levné produkty mají sice kvalitu potravinářskou pro lidskou výživu, ale doporučují se spíše jako přídavek do krmiva hospodářských zvířat. Dražší kvalitní surovina se doporučuje pro lidskou výživu (doplňky stravy).

Celkově je spirulina náročnější na podmínky pěstování, proto se uměle v mírném klimatickém pásmu nepěstuje. U obou typů ovlivňuje ekonomiku kultivace doba a intenzita slunečního svitu a také teplota, což jsou problematické podmínky v mírném pásmu.

 

Hygienická rizika produktů

Z hlediska hygienického (kontaminace z vnějšího prostředí) jsou nejrizikovější přírodní jezera při pěstování spiruliny a bazény, protože zejména po širým nebem jsou oblíbeným místem vodních ptáků a hmyzu. Mnohem lépe na tom jsou deskové systémy, které bývají již ukryté ve sklenících nebo mohou být speciálně zakryty. Samozřejmě nejčistší kultura probíhá v trubicích, v extrémních případech by zde bylo možno dosáhnout i sterilní kultivaci.

Tmavě zelené autotrofní typy jsou pro tento článek uváděny jako kvalitnější, světlé heterotrofní typy jako méně kvalitní. Není to zcela přesné stanovení. Spíše je to kvalita posuzovaná podle výše obsahu biologicky aktivních látek daných fotosyntézou a intenzitou osvětlení. Naopak vyšší obsah CGF je v heterotrofních produktech. Takže výraz „kvalitní“ a „nekvalitní“ nutno brát s rezervou.

Někdy se uvádí, že chlorella je mírně toxická pro některé živočichy. Někteří odborníci, zabývající se chlorellou to odmítají. Každopádně chlorella ani spirulina by neměly být požívána v extrémních dávkách, protože jakákoliv jednostranná dieta se může projevit negativně.

Určitým hygienickým rizikem bude spíše spirulina (pěstovaná pod volným nebem v jezeře), pokud nelze přímo prokázat dodavatelem její umělé pěstování.

Také se nabízí spirulina nebo chlorella v kvalitě „bio“, neboli s certifikovanou ekologickou produkcí. Je dražší než konvenční produkt bez ekologického certifikátu. Zejména v tomto případě naprosto nemá smysl ji kupovat, protože tady jde pouze o to, že výrobce má certifikaci na bioprodukci, ale technologie probíhá stejně a na stejném výrobní zařízení, při tomto druhu výroby se pesticidy a jiné nežádoucí chemikálie stejně nepoužívají.

 

Aminokyseliny jsou významné

Velmi důležitým kritériem použitelnosti spiruliny a chlorelly při vyšších dávkách je posouzení kvality obsažených bílkovin, protože obsah ostatních živin, to je sacharidů a tuků je podobný a nehraje v posuzování tak významnou roli jako aminokyseliny.

Aminokyseliny jsou základní stavení kameny bílkovin. U všech živých organismů je typické, že každý druh si vytváří svoje typické zastoupení aminokyselin v bílkovinách. Čím více se složení aminokyselin v bílkovině stravy blíží bílkovině konzumenta, tím je bílkovina stravy efektivněji využita. V „otevřených stravovacích systémech“ je na první pohled tento vliv méně znát. Otevřený systém je takový, kde konzument má k dispozici širší výběr zdrojů potravin a libovolně si z nich vybírá. Opakem jsou uzavřené stravovací systémy, typicky umělý odchov papoušků. Tam je používána jedna směs, která se rozmíchá s vodou a mládě se ní každé 2 hodiny krmí. Pokud je zde špatné zastoupení aminokyselin, mládě během dvou dnů zahyne. Takový význam má správná skladba aminokyselin v potravě.

Kvalita bílkovin se tedy posuzuje podle zastoupení (procentického obsahu neboli vzájemných poměrů vůči sobě) jednotlivých esenciálních (nepostradatelných) aminokyselin. Podle toho, jak jsou jednotlivé aminokyseliny vyvážené v procentickém obsahu v bílkovině se určuje schopnost organismu vytvořit si vlastní bílkoviny z bílkovin ve stravě. Je to asi tak, jako když stavíte dům a potřebujete mít na stavbě ve správném poměru cihly, písek, vápno, cement. Pokud něco chybí nebo přebývá, tak se toho postaví méně nebo něco zbude k nepotřebě. Říká se tomu Rubnerův zákon limitní aminokyseliny, kde nejméně zastoupená esenciální aminokyselina určuje využití ostatních. Také se to někdy schematicky vyjadřuje nádobou (akváriem) s různou výškou jednotlivých stěn, kde nejnižší stěna určuje nejvyšší možnou hladinu tekutiny v nádobě. Kritérium zastoupení aminokyselin je velmi významné a je povinně posuzováno u komerčních krmiv pro hospodářská zvířata, rozdíly v přírůstcích jsou významné. Co to znamená v ekonomice je snad jasné. Proto je dost nepochopitelné hledisko pouze ceny, jímž se někteří zákazníci kupující například proteinové suroviny řídí. Ušetří deset korun a prodělají stovku, zkrátka „nechci slevu zadarmo“.

Z hlediska zastoupení aminokyselin pro využití ve sportovní výživě (nároky na aminokyseliny odpovídající mládeži) je na tom lépe chlorella, konkrétně údaje se týkají Chlorella kessleri. V porovnání s potřebou pro sportovní výživu spirulina v bílkovině obsahuje pouze 54% potřebného lysinu a dalším problémem je pouze 77% obsah sirných aminokyselin methioninu+cysteinu a 91% threoninu. Chlorella má obsah lysinu 77% a methionin+cystein a threonin jsou na 92%.

Pokud se týče složení, lze jej výrazně ovlivňovat přidanými živinami (například obsah bílkovin v sušině zvýšit až na 88%). Proto se v některé literatuře mohou vyskytnout odchylky od uváděných údajů.

 

Naděje umírá poslední...

Původní představy o pěstování spiruliny a chlorelly byly, že to bude spása lidstva v potravinovém problému především v nejchudších oblastech. Skutečnost a náklady na výrobu však tyto produkty zahrnuly do kategorie pouze speciálních zdrojů živin, které zatím masově využívat kvůli ceně nelze. V současné době se používají zejména v lidské výživě jako „univerzální doplňky stravy“, které mají napravovat stravovací chyby a doplňovat nedostatek aminokyselin, esenciálních mastných kyselin, speciálních sacharidů, vitamínů, minerálních látek a stopových prvků včetně přísunu dalších zdraví prospěšných složek, zejména karotenů. Využití minerálních látek a stopových prvků z těchto zdrojů je vynikající, protože zejména stopové prvky jsou zde vázány na speciální vazebné proteiny a následně dobře využitelné v organismu. Někdy jsou v literatuře považovány především za vhodný zdroj vitamínů.

Kromě spiruliny a chlorelly se pěstuje také sladkovodní Haematococcus jako zdroj xanthofylu (přírodní barvivo) a slanovodní Dunaliella jako zdroj betakarotenu. Chlorella je také pěstována jako zdroj chlorofylu, který se upravuje jako zelené potravinářské barvivo. U všech řas tato barviva (xantofyly a karoteny) tvoří ochranu proti slunečnímu záření, chlorofyl je barvivo fotosyntézy a logicky čím více světla je k dispozici, tím více barviva obsahují.

Pro úplnost je vhodné doplnit, že uměle se kultivují i jiné řasy, zejména mořské. Používají se také jako speciální krmiva při chovu mořských ryb nebo bezobratlých nebo jako zdroje biologicky aktivní látek a barviv, například astaxanthinu.

Někteří odborníci zaměření na hledání pouze extrémně levných zdrojů živin pro lidstvo (bez ohledu na cenné biologicky aktivní látky) se již od pěstování řas odvrátili. Ovšem měnící se situace ve studiu využití jejich možností a také měnící se situace ekonomická a energetická rozhodně nenaznačují, že by řasy upadly v zapomnění.

 

Jaké dávky chlorelly a spiruliny si lze dovolit?

Pro výživu sportovců a příznivců racionální výživa mají chlorella a spirulina význam hlavně jako zdroje lehce stravitelných bílkovin, esenciálních mastných kyselin a biologicky aktivních látek. Někteří je považují za metabolické „startéry“ nebo „optimizéry“. Teoretické možné dávky jsou tak velké, že v praxi se běžně nedosahují. Teoreticky by mohlo zastoupení potravin s vysokým obsahem nukleových kyselin být až odpovídající 20 g nukleových kyselin denně, což je přibližně 100 g sušiny prášku. V dřívější době (za socialismu) byly snahy dávat sportovcům velké dávky takzvaných SCP (Single Cell Proteins), což byla v podstatě heterotrofně pěstovaná chlorella. V praxi při braní extrémních dávek si někteří stěžovali na pocity svědění kůže. Jako rozumné množství by bylo do 50 tablet denně, pokud možno rozdělené do menších dávek během dne. Chlorella a spirulina najdou využití jako doplněk stravy zejména u osob, které mají nedostatečný příjem zeleniny a ovoce, nebo se stravují s omezeným výběrem potravin (např. základ tvoří hlavně kuřata a rýže). Velmi často se chlorella a spirulina doporučují jako současně přijímané doplňky k syntetickým vitamínům za účelem jejich celkového lepšího využití. V redukčních dietách najdou vzhledem ke složení také dobré uplatnění.

 

 

Spirulina a chlorella patří k nejstarším organismům na Zemi, obývají naši planetu již neuvěřitelné 2,5 miliony let. Dnes patří k nejúčinnějším zdrojům živin.

Jde o specifické mikroorganismy. Každý z mnoha milionů a miliard těchto organismů charakterizuje velmi rychlý metabolismus. Díky tomu představují zdroj vysoce biologicky aktivních látek, které se uplatňují v metabolismu rostlin i živočichů. Každá buňka spiruliny nebo chlorelly dokáže během 2 hodin vytvořit až 5 nových buněk. Každá obsahuje vysoké množství aminokyselin, vitamínů a minerálních látek, které jsou lidským organismem velmi dobře stravitelné.

„Vstřebanou světelnou energii dokáže spirulina a chlorella prohřát i lidské tělo...“

Účinky spiruliny a chlorelly

Obdobné složení těchto mikroorganismů jim dává i obdobné účinky na lidské zdraví.

 • jsou zdrojem řady významných vitamínů, minerálů, esenciálních mastných kyselin a dalších cenných látek
 • podporují vitalitu, zlepšují imunitu
 • působí proti únavě a stresu
 • představují prevenci civilizačních chorob
 • snižují hladinu cholesterolu
 • napomáhají regeneraci a hojení
 • jsou účinné proti zánětům a infekcím
 • příznivě působí i na kožní onemocnění
 • zpomalují stárnutí buněk
 • jsou prospěšné při detoxikaci organismu
 • napomáhají hubnutí
 • stimulují metabolismus
 • příznivě působí na střevní mikroflóru
 • mají probiotický efekt

Působení spiruliny a chlorelly se navzájem doplňuje, často se tedy užívá kombinace extraktů obou řas pro dosažení co nejlepších výsledků v oblasti zdraví, vitality, detoxikace nebo hubnutí.

 

Wikipedie: Spirulina (také Arthrospira) je rod sinic z řádu Oscillatoriales.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Spirulina jsou vzplývavé vláknité sinice s cylindrickými buňkami. Vlákna jsou stočena v levotočivou šroubovici. Vyskytuje se převážně v tropických a subtropických jezerech s vysokým pH a koncentracemi uhličitanů a hydrogenuhličitanů. A. platensis se vyskytuje v Africe, Asii a Jižní Americe, zatímco A. maxima v střední Americe.[1]

Použití[editovat | editovat zdroj]

Spirulina se pěstuje nejen v Japonsku na výrobu vitamínových tablet. Obsahuje totiž mimo jiné vitamíny B1, B2, B3, B6, B9, vitamin C, vitamin D, vitamin A a vitamin E a karoteny. [2]

Co sa týče vitamínu B12 obsahuje spirulína 80% neúčinou formu tohoto vitamínu a jenom 20% část je účinná u človeka.)

Firma Smarties také z této sinice vyrábí barviva.[3]

V současnosti začíná být na vzestupu její konzumace hlavně díky jejímu vysokému obsahu bílkovin (více jak 50%) a to jí řadí mezi nejvíce na proteiny bohaté potraviny v přírodě. Je označována také jako jedno z tzv. superfoods (super potraviny).

Spirulina je výjimečnou potravinou a úžasným zdrojem koncentrovaných, netoxických a lehce vstřebatelných živin. Je vysoce přínosnou náhradou za proteinové prášky. Bílkoviny ve Spirulině obsahují všech 8 základních aminokyselin, což z ní činí kompletní bílkovinu. Spirulina (modro-zelená řasa) dále obsahuje vitamíny A, B-1, B-2, B-6, E, a K. Navíc Spirulina dodává minerály, stopové minerály, buněčné soli, rostlinné živiny a enzymy, stejně jako vysoké množství chlorofylu a dalších prospěšných barviv.

Spirulina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Skočit na: Navigace, Hledání

Spirulina

 

Vědecká klasifikace

Doména:

bakterie (Bacteria)

Kmen:

sinice (Cyanobacteria)

Řád:

Oscillatoriales

Rod:

Spirulina

Spirulina (také Arthrospira) je rod sinic z řádu Oscillatoriales.

Spirulina jsou vzplývavé vláknité sinice s cylindrickými buňkami. Vlákna jsou stočena v levotočivou šroubovici. Vyskytuje se převážně v tropických a subtropických jezerech s vysokým pH a koncentracemi uhličitanů a hydrogenuhličitanů. A. platensis se vyskytuje v Africe, Asii a Jižní Americe, zatímco A. maxima v střední Americe.[1]

Chlorella

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Skočit na: Navigace, Hledání

Faktická přesnost tohoto článku byla zpochybněna.

Podrobnější zdůvodnění najdete v diskusi. Neodstraňujte, prosíme, tuto zprávu, dokud nebudou pochybnosti vyřešeny.

Pro vkladatele šablony: Na diskusní stránce zdůvodněte vložení šablony.

Chlorella pyrenoidosa

 

makrofoto řasy rodu Chlorella

Vědecká klasifikace

Binomické jméno

Chlorella pyrenoidosa

Chlorella pyrenoidosa je sladkovodní jednobuněčná řasa známá od roku 1890. Objevil ji vědec M. W. Beijerinck. Řasa kulovitého tvaru na naší planetě údajně přežívá již 2,5 miliardy let. Název chlorella je odvozen od řeckého slova "chloros" = zelený a latinské přípony "ella" = malá. Chlorella v porovnání s ostatními rostlinami obsahuje největší množství chlorofylu.

Obsah

[skrýt]

Využití[editovat | editovat zdroj]

Chlorelle se přezdívá také přírodní antibiotikum. Díky látce chlorellin má totiž výrazné antibakteriální účinky. Běžně se užívá ve formě tablet. K sehnání je ale i kosmetika z chlorelly. Chlorella:

 • zvyšuje imunitu a zlepšuje sexuální výkonnost
 • pomáhá při detoxikaci organismu a podporuje trávení
 • užívá se jako prevence proti rakovině a srdečním chorobám
 • zmírňuje negativní dopady stresu
 • pomáhá proti chronické únavě
 • snižuje hladinu cholesterolu v krvi
 • podporuje léčbu zánětů dásní, aftů a oparů

Účinné látky[editovat | editovat zdroj]

Chlorella obsahuje růstový faktor CGF, který podporuje buněčný růst. Tato složka má vliv na posílení organismu. Další složkou je chlorofyl, který se podílí na zlepšení krevního obrazu. Také urychluje hojení ran a zabraňuje zánětům. Mimo těchto dvou látek chlorella obsahuje ještě chlorellin a sporopollein. Chlorellin je probiotikum a přírodní antibiotikum. Spollerin se stará o detoxikaci.

Chlorella obsahuje dvakrát více bílkovin než luštěniny - z 60 % ji tvoří rostlinný protein. V chlorelle se nachází také některé vitamíny a minerály. Je bohatá na vitamín A, H, D, C a vitamíny skupiny B. Z minerálů obsahuje železo, zinek, fosfor nebo hořčík.

Dávkování chlorelly[editovat | editovat zdroj]

Muži by měli přijmout okolo 5 gramů chlorelly denně, ženy 4 gramy. Během nemoci, při únavě nebo ve stresu je možné denní dávku zvýšit až na 20 gramů. Některé zdroje uvádějí 10 tablet 2x až 3x denně.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

 

Jiný zdroj : Chlorella (Podrobný návod na dávkování)

Užitečné informace o sladkovodní řase Chlorella.

Jak užívat chlorellu

Prozkoumal jsem desítky zdrojů, abych tuto sekci napsal a snažil jsem se je dát dohromady do jednoduchého univerzálního návodu. Vězte proto, že užívat chlorellu lze i jinými způsoby a následující text berte pouze jako doporučení. Také berte prosím na vědomí, že dávkování je dosti individuální a může se lišit člověk od člověka. Je důležité poslouchat vaše tělo.

Chlorellu je vhodné užívat půl hodiny před jídlem. Zapít vodou nebo ovocnou šťávou. Tablety je výhodné před polknutím rozkousat. Není vhodné ji kombinovat s chemickými léky (pokud je berete, dávkujte je min. s hodinovým rozestupem od chlorelly). Obvykle se bere 3x denně (nejlépe ráno, v poledne, večer). [1]

Nikdy chlorellu neberte zároveň s vitamínem C! Pokud užíváte vitamín C, dávkujte ho min. s hodinovým odstupem od chlorelly (nejlépe po jídle). Vitamín C narušuje vazby, na které chlorella váže těžké kovy a ty se pak mohou dostat do zranitelnějších míst v těle (játra, ledviny, mozek)! [6] [7]

Diabetikům se doporučuje dávku ještě více rozložit během dne a zvýšit ji, neboť chlorella stabilizuje krevní cukr. [5]

Chlorellu můžete brát i v případě, že máte amalgámové výplně. Při užívání z nich rtuť chlorella neváže, nebo jen minimálně. [7] [3]

Kvůli tomu, že chlorella na sebe v těle váže toxiny a těžké kovy, není vhodné hned od začátku brát plnou dávku. Tím se vyhnete příliš silným počátečním detoxikačním účinkům, po kterých by vám mohlo být špatně. Je dobré dávku postupně zvyšovat až na její ideální gramáž (můžete přidávat 1 tabletu denně. [1][2][6]

Více informací a různé druhy dávkování pro různé účely najdete v následujícím textu.

Obsah sekce

 1. Dlouhodobé dávkování

 2. Běžné dávkování pro detox

 3. Dávkování pro detoxikaci od těžkých kovů a neurotoxinů

Dlouhodobé dávkování

Chcete-li chlorellu brát dlouhodobě k preventivním účelům, tzn. abyste se chránili před nemocemi a cítili se dlouhodobě lépe, doporučuji brát 2 tablety 1-3x denně (tj. 0,5-3g). Po každých 3 týdnech si dejte týden pausu. [8] Sám mám s tímto způsobem užívání dobré zkušenosti.

Než začnete s dlouhodobým užíváním, doporučuji projít detoxikační kúrou popisovanou níže.

[4]

Běžné dávkování pro detox

Následující dávkování je pro běžný, jednoduchý detox, při kterém můžete normálně fungovat a nemusíte se o nic moc starat. Pokud si chcete preventivně pročistit tělo a cítit se lépe nebo chcete chlorellu začít užívat dlouhodobě dle předchozí kapitoly, je tento návod určen právě vám.

V průběhu užívání můžete na vlastní zodpovědnost dávku snižovat či zvyšovat dle toho, jak se budete cítit. Dávkování je totiž dost individální a závisí na mnoha faktorech jako je hmotnost, stres, strava, pohybová aktivita, apod. Pokud proto cítíte, že snesete více, nebo naopak méně, můžete si dávku upravit. Pokud nevíte, držte se následujícího rozpisu.

Začátek užívání

Už jsem zmínil, že chlorella se musí „najíždět“ postupně, aby si tělo zvyklo. Začnete-li s 1 tabletkou denně (=0,25g) a budete každý den přidávat 1 další, nic tím nezkazíte. Tento způsob doporučuji a znázorňuje ho následující harmonogram:

 • n. den: (snídaně) - (oběd) - (večeře) - vždy 30 minut před jídlem.

 • 1. den: 1-0-0

 • 2. den: 1-1-0

 • 3. den: 1-1-1

 • 4. den: 2-1-1

 • 5. den: 2-2-1

 • 6. den: 2-2-2

 • 7. den: 3-2-2

Tímto způsobem pokračujete, dokud nebudete brát cílenou denní dávku. Tu naleznete v následující tabulce:

Denní dávka (rozložte do 3 dávek denně)

Muž

20 tablet (5 g)

Žena

16 tablet (4 g)

Dítě

12 tablet (3 g)

Maximální doporučená terapeutická dávka je 60 tablet denně (15 g).

Příklad: jsem muž, takže začnu jednou tabletkou ráno před snídaní, další den přidám tabletku i před oběd a třetí den před večeři. Toto budu opakovat, dokud nebudu brát před každým z těchto jídel 7 tabletek (tj. 21 celkem - řekněme, že cítím, že snesu o jednu navíc oproti rozpisu uvedenému výše.)

Pokud cítíte, že snesete rychlejší nástup plné dávky, není problém přidávat třeba 3 tabletky denně místo 1. Také celková denní dávka může být o dost vyšší, nicméně množství uvedené v tabulce výše by mělo postačovat na běžné vyčištění organismu. Pokud chcete detoxifikovat těžké kovy, je tu pro to speciální návod.

Průběh a konec užívání

Jakmile najedete na plnou dávku, můžete ji brát tak dlouho, jak budete chtít. Ideálně tak 2 měsíce nebo dokud vám nepříjde, že jste dostatečně pročištěni. Poté můžete najet na dlouhodobé preventivní užívání nebo s užíváním skončit a případně se k této očišťovací kůře vrátit zase po půl roce.

Dávkování pro detoxikaci od těžkých kovů a neurotoxinů

Silná dexotikace od těžkých kovů a neurotoxinů (vč. rtuti) pomocí chlorelly je trochu složitější než předchozí dávkování. Vzhledem k tomu, že jsem ji sám nepodstupoval, neuvádím zde zatím žádný vlastní návod, ale jen odkaz na dokument. Vše děláte na vlastní zodpovědnost.

Pro ty, kdo neumí anglicky uvádím stručný popis dákování, které je v dokumentu uvedeno.

Dokument naleznete zde: Dosing with Chlorella/Cilantro for Neurotoxin Elimination

Popis dávkování

V dokumentu od NIHADC je dávkování pro detoxikaci od neurotoxinů rozděleno do 4 fází.

a. Mobilizace

 • Délka trvání: 10-14 dnů

 • Počáteční dávka: 0.5 g (2 tablety) - 1 g (4 tablety) (nebo vaše udržovací dávka v případě, že chlorellu již berete)

 • Konečná dávka: mobilizační - 3 g (12 tablet) - 9 g (36 tablet)

V mobilizační fázi najedete postupně na konečnou dávku, která je 3-9 gramů chlorelly (podle toho, jak se budete cítit upravujete max. konečnou dávku).

Dávku berte buď celou najednou 1x denně, nebo půlku 2x denně 30-60 minut před jídlem. Tím se nejlépe pročistí střevo, což je nutné pro detoxikaci dalších orgánů.

Tato fáze má za úkol připravit vás na chelační fázi, při které dojde k významnému vylučování toxinů a těžkých kovů z těla.

b. Chelace

 • Délka trvání: 3 dny

 • Dávka: dvojnásobek až trojnásobek konečné mobilizační dávky

Po mobilizační fázi začněte chelační část (vylučování navázaných toxinů z těla ven) tím, že zdvojnásobíte nebo až ztrojnásobíte aktuální dávku, které jste docílili v mobilizační fázi. Tu berete 3 dny.

Chelační dávka je navržena pro vyloučení rtuti a jiných toxinů z těla přes střevo.

Osobní doporučení: doporučuji min. v této fázi jíst proteinově založenou dietu (můžete použít suplementaci hrachovým nebo konopným proteinem), neboť sirné aminokyseliny mají schopnost na sebe také navazovat těžké kovy.

c. Po chelační fáze

 • Délka trvání: 3-5 dnů

 • Dávka: mobilizační dávka (tj. dávka, kterou jste brali před chelací) průběžně během dne před jídlem

Tato fáze slouží především k eliminaci zbytkové rtuti, která se uvolnila z jater.

d. Stabilizační fáze

Můžete přestat s užíváním a postupem času najet na dlouhodobé dávkování.

 

Složení chlorelly výrobce Chlorella Taiwan od kterého odebírá i fy Green Ways

Nutriční analýza ve 100 g

Bílkoviny

57.5 g

Sacharidy

6.4 g

Tuky

11.6 g

Vláknina

11.5 g

Vlhkost

4.9 %

Popel

8.1 g

Stravitelnost

80.4 %

CFG

14.2 %

DNA/RNA

4.8 %

Chlorofyl

3.27 g

Feoforbidy

17 mg

 

Vitamíny a minerály ve 100 g

Vitamín A

6.53 mg

Vitamín B1

2.56 mg

Vitamín B2

5.78 mg

Vitamín B3

34.5 mg

Vitamín B5

4.68 mg

Vitamín B6

2.4 mg

Vitamín B8, Inositol

170 mg

Vitamín B9, Kyselina listová

1.3 mg

Vitamín B12

0.42 mg

Vitamín C

34 mg

Vitamín D

0.173 mg

Vitamín E

10.5 mg

Vitamín H

0.39 mg

Vitamín K1

3.21 mg

Draslík

952 mg

Fosfor

1700 mg

Hořčík

314 mg

Karoteny

85.5 mg

Měď

0.07 mg

Sodík

14.6 mg

Vápník

450 mg

Zinek

31.4 mg

Železo

162 mg

 

Aminokyseliny v 100 g

Alanin

4.92 g

Arginin

3.47 g

Cystin

0.69 g

Fenylalanin

2.92 g

Glycin

3.42 g

Histidin

1.26 g

Isoleucin

2.34 g

Kyselina aspartamová

5.32 g

Kyselina glutamová

6.62 g

Leucin

5 g

Lysin

3.49 g

Methionin

1.43 g

Prolin

2.85 g

Serin

2.35 g

Threonin

2.86 g

Tryptofan

1.21 g

Tyrosin

2.19 g

Valin

3.58 g

Složení Spiruliny a účinky jednotlivých látek

Vitamín A

Vitamín A je v tucích rozpustný vitamín. Je nezbytný pro tvorbu tzv. rodopsinu, což je zrakový pigment. Tento napomáhá dobrému vidění za nízkého osvětlení. Nedostatek tohoto vitamínu může ve finále způsobit šeroslepost.

Z tohoto důvodu byl aplikován Světovou zdravotnickou organizací při výživě podvyživených indiánských dětí.

Vitamín B12

Jak jste se mohli již dočíst v první části tohoto povídání, ve Spirulině je obsaženo významné množství vitamínu B12. Jedná se o vitamín rozpustný ve vodě a hlavním zdrojem tohoto vitamínu jsou živočišné produkty jako vejce, mléko, maso, sýry nebo vnitřnosti.

Na nedostatek vitamínu B12 mohou trpět zejména vegani nebo také vegetariáni, kteří nepřijímají dostatečné množství potravin bohatých na tento prvek. Dostatečné množství tohoto vitamínu zlepšuje paměť, koncentraci,, snižuje riziko srdečních chorob, eliminuje chudokrevnost, podporuje správnou tělesnou hmotnost.

U vitamínu B12 ve Spirulině ovšem narážíme na problém, že se vyskytuje převážně ve formě, která je pro lidský organismus nevyužitelná. Z průzkumů bylo zjištěno, že příjem tohoto vitamínu může nakonec blokovat příjem správného vitamínu B12 do těla. Proto by si měli vegetariáni a vegani zajistit i jiný vhodný zdroj vitamínu B12. V průzkumech se pokračuje nadále.

Kyselina gama-linoleová

Tato kyselina se vyskytuje ve významném množství jen v malém procentu druhů Spiruliny. Jedná se o esenciální mastnou kyselinu, která v těle napomáhá tvořit prostředí odolné proti zánětům a zmírňovat růst nežádoucích struktur.

Působí příznivě při onemocnění revmatickou artritidou, cukrovce. Druhou neméně významnou funkcí je příznivý vliv na zvýšení hladiny HDL cholesterolu.

Železo a zinek

Spirulina je bohatým zdrojem železa a zinku. Výzkumy prokázaly, že přijímání železa z chlorely je minimálně stejně účinné či účinnější než příjem samotného stopového prvku. Nedostatek železa vede má za následek špatnou krvetvorbu, a to červených krvinek.

Zinek je důležitý při růstu a vývoji organismu, ale také v jeho dospělosti. Jeho nedostatek má za následek špatnou hojivost ran, zhoršení paměti nebo smyslové poruchy. Zajišťuje a podporuje správný pohlavní vývoj a funkci pohlavních orgánů u můžu.

A jaké jsou potraviny bohaté na zinek mimo již zmíněné Spiruliny? Zinek můžete získat z jater, tmavého masa, vaječných žloutků, mléka nebo např. z ústřic.

Ostatní prvky

Spirulina je vynikající kombinací proteinů, stopových prvků, vitamínů a ostatních látek, které příznivě působí na zdraví a sílu organismu.

Léčba nemocí, prevence pomocí Spiruliny

1. redukuje cholesterol

– za pomocí kyseliny gama-linoleové dochází ke zvýšení HDL cholesterolu, neboli tzv. „hodného cholesterolu“. Zároveň působí na snížení LDL cholesterolu, tzv. „zlého“. Efektivního účinku lze dosáhnout i při velmi nízké konzumaci Spiruliny

2. má protivirový účinek

3. snižuje vysoký krevní tlak

4. dodává potřebné vitamíny, minerály a živiny

5. pomáhá při cukrovce

6. zvyšuje imunitu organismu

– užíváním Spiruliny dochází k celkovému posílení imunitního systému, a to jak v rámci tvorby protilátek, tak také tvorbě buněk. Dále obsahuje silný antioxidant, který má příznivý vliv na astma a záněty dutin. Fykocianin, modré barvivo, zamezuje vzniku zánětů a bolestí vzniklých při alergiích nebo artritidě.

7. podporuje krvetvorbu

8. je prevencí chudokrevnosti

9. příznivě působí na střevní mikroflóru

– konzumace Spiruliny má pozitivní účinek na tvorbu prospěšné střevní mikroflóry, zejména na lactobacily. Efektivně se zvyšuje jejich množství v trávicí soustavě a tím podporuje funkci trávení. Příjem Spiruliny rovněž zlepšuje absorbci vitamínu B1.

10. detoxikuje ledviny

11. je výživovým doplňkem při podvýživě

12. chrání buňky před radiací

– tato jedinečná vlastnost je založena na vědeckém zkoumání. Vědci podávali dětem žijícím v okolí Černobylu každý den 5g Spiruliny. Příjem takového množství jim zlepšilo celkový zdravotní stav, posílilo jim imunitní systém. Užívání Spiruliny předchází vzniku rakovinových onemocnění, speciálně v dutině ústní.

Jak hubnout se Spirulinou?

Spirulina je často používaná jako podpůrný prostředek při dietách. Je velmi složité určit, zda-li se podílí na redukci hmotnosti nebo ne. Ano, v mnoha případech pomáhá, jsou případy, kdy snížení nadváhy nebylo potvrzeno.

Základem ovšem zůstává, že při redukčních dietách se stravujete nedostatečně. Jídlo, které přijmete, neobsahuje potřebné množství živin, které váš organismus vyžaduje. Proto je vhodné zapojit Spirulinu do jídelníčku pro doplnění vitamínů a minerálů, ale také pro podporu trávicího systému, který zajistí pravidelné vylučování.

Kombinace všech těchto efektů má příznivý vliv na zdraví a ve výsledku také na snížení nadváhy. Je zajištěna výživová složka a zároveň dostatečně efektivní vylučování.

Nežádoucí účinky

Užívání této řasy může vyvolat nežádoucí účinky tak, jako jiné léky nebo doplňky zdravé výživy. Je na vás, abyste vysledovali vedlejší efekty a následně zvážili přerušení nebo pokračování v užívání. V této věci vám poradí váš lékař nebo výživový poradce.

A jaké nežádoucí účinky mohou nastat? Jedny z nejběžněji uváděných jsou potíže s trávením, průjmy, zvedání žaludku nebo zvracení. Tyto potíže jsou často jen přechodné, někdy ani nenastanou. Záleží na citlivosti organismu.

Dále se může projevit nespavost nebo stavy úzkosti. Alergické reakce potvrzeny nebyly, naopak Spirulina má příznivý vliv na léčbu těchto onemocnění

Je Spirulina vhodná pro každého?

Spirulina je vhodným doplňkem stravy pro většinu z nás. Jsou zde ale určitá drobná omezení, na která byste si měli dávat pozor.

Spirulina je vhodná pro děti i dospělé, je vřele doporučována pro vegany a vegetariány, aby doplnili základní zásobu živit pro správnou funkci orgánů, pro správnou krvetvorbu. Spirulina se může stát také výborným doplňkem stravy pro kojící matky nebo těhotné ženy.

Vždy ovšem sledujte, neprojeví-li se nežádoucí účinky. Jedná se zejména o vznik průjmů či zvracení právě u těhotných žen. Pokud by mělo dojít k těmto reakcím, je vhodně užívání okamžitě pozastavit.

Balení Spiruliny na pultech

Na pultech je k dostání řada značek této sladkovodní řasy v různých formách zpracování. Lze zakoupit prášek, vločky z usušené řasy, kapsle nebo nejvíce využívanou formu – tabletky. Tabletky můžete bez problému rozdrtit lžičkou, aby byly poživatelné i pro děti.

Co se týče dávkování, vždy dodržujte návod na příslušném balení. Všeobecně platí, že je vhodné zkonzumovat 3 až 5 gramů Spiruliny denně.

Spirulina – kousek zdraví

Sladkovodní řasa Spirulina v sobě obsahuje jedinečné množství prospěšných látek, které byste měli dodávat vašemu tělu každý den. Jedná se také o čistě přírodní produkt, který není toxicky znečištěný.

Spirulina - detoxikace těla

Spirulina Taiwan pochází z Taiwanu, výrobce se její produkcí zabývá již od roku 1954. Pěstování a výroba námi nabízené Chlorelly a Spiruliny se nachází ve středním Tchaj-wanu. Je to oblast, která se těší po celý rok se dostatkem sluníčka, čerstvým vzduchem a čistou vodou, což je ideální prostředí pro pěstování Chlorelly (zelené řasy) a Spiruliny (modro-zelená řasa) vynikající kvality. Za posledních 25 let byla firmou provedena obrovská investice do výzkumu a vývoje, atoto úsilí přineslo výbornou kvalitu vyráběných doplňků pro výživu, lidské zdraví a krásu. Výrobce je držitelem několika celosvětově uznávaných certifikátů ISO (International Organization for Standardization). Většina produkce se vyváží do Evropy, Spojených států a dalších vyspělých zemích. Vzhledem k produkci vysoce rafinované technologie, byla kvalita těchto produktů přijata s absolutní důvěrou v těchto zemích.

V listopadu 2003, získal výrobce zlatou medaili v kategorii biotechnologie (2003 Národní Bio lékařské péče Quality Award ") a zlatou medaili za skupinové ocenění (7. ročník Vynikající Bio Technology Industry Development Award) v prosinci 2003.

Objev Spiruliny

Modro-zelená Spirulina je mnohobuněčná do spirály-formovaná rostlina, která roste vsladké nebo slané vodě. Vypadá jako malá pružinka ve vodě. Tento druh existuje na Zemi více než tři a půl miliardy let. V roce 1921 byla objevena u Čadského jezera v Africe a pojmenována Spirulina. V roce 1963, Dr. G. Clement z francouzského ústavu IFP vedl tým provádějící průzkumy v Africe, a objevil vynikající nutriční hodnotu Spiruliny. IFP začalo zkoumat pěstování této cenné mikrořasy. Bylo zjištěno, že Spirulina obsahuje celou řadu prvků a poskytuje speciální živiny pro lidský organismus. Spirulina byla uznána jako ideální přírodní doplněk stravy a důležitý zdroj potravy pro budoucnost lidstva.

Využítí spiruliny:

potravinové doplňky

zdroj potravy

přírodní barvivo na potraviny a kosmetiku

aplikace v lékařské vědě

 

Víte co jinde kupujete? Nenechte se zlákat jenom cenou? Dejte si pozor pokud je to velmi laciné zboží a je nabízeno v řádu množství 0.3-1kg není nikde většinou uvedena země původu chlorelly. Je to tak záměrně většinou je to ČÍNA a to není zrovna to pravé podnebí a vzduch pro zdravou Chlorellu ?? Pravá dobrá čistá Chlorella vyrobená od renovovaných výrobců má také svoji cenu a pochází s čistých ekologických nezamořených přírodních oblastí. Téměř všechny chlorelly pěstované v Číně , která jsou komerčně pěstovány obsahují hliník a arsen,olovo rtuť a další těžké kovy které nesplňují limity,, Je to tím protože jsou pěstovány venku, kde chemikálie a jiné znečišťující látky znečišťují vzduch. Tento"těžký" vzduch v podobě kyselých deštů padá na farmách do vody kde se chlorela pěstuje a protože Chlorella jak je známo dobře drží těžké kovy ty se poté hromadí v chlloreře. Především se jedná o těžké kovy jako je hliník, arsen, kadmium, olovo a rtuť. Tento problém je především v Číně, kde je znečištění podnebí a kontaminace půdy na denním pořádku a nikdo se tím nezabývá , což je všeobecně známo . Chlorellové farmy v Číně mají nejvyšší úroveň kontaminace těžkých kovů... Vezměte na vědomí,, že pokud se chcete vyhnout příjmu vysoké úrovně kovů, pesticidů a dalších látek , které nepatří do chlorelly nekonzumujte chlorellu s Číny... Pro dobrou kvalitu chlorelly je důležitý i způsob zpracování, pokud je řasa dezintegrovaná (buněčná stěna je rozrušena MECHANICKY kdy je její využitelnost organismem až 90%.. Navíc s ČÍNY není chlorella dezintegrovaná vůbec nebo pouze chemickou cestou ,,což je špatně při této technologii se ztrácí většina vitamínů .Pozor také na klamavý slogan - informace dovezeno nebo vyrobeno ....?? to neznamená zemi původu suroviny ? Správně má být se zákona uvedena země původu suroviny !! A přesto,je překvapivé, že se někdy setkáváme s chlorellou z Číny , která je někdy certifikována jako ekologická-bio což je zavádějící !

Navíc náš výrobce používá ještě patentovaného zpracovaní sušení chlorelly a spiruliny a to aktivního sublimačního sušení chlorelly. Zjednodušeně se jedná o použití sprejového předsušení a sublimačního sušení/ lyofilizace/zmrazení – teplo – odpaření. Toto je drahá ,ale jedna z nejlepších technologií zpracování chlorelly na světe. Takto zpracovaný -sušený produkt po rehydrataci /oddělení vody/ je vysoké kvality s nejvyšším poměrem aktivních látek má lepší chuť, složení a také vzhled a barvu při srovnání s jinými technikami sušení. Tímto sušením lze dosáhnout extrémně nízký obsah vlhkosti produktu 1-2% zabránit růstu bakterií, plísní a enzymů a tak inhibovat průběh reakcí, které ovlivňují kažení produktu. I proto je a musí být cena takto zpracovaného produktu vyšší než u obyčejného zpracování chlorelly, protože tento postup je 5x dražší než sušení horkým vzduchem. Tohoto sušení využívají pěstitelé chlorelly především v Číně tak aby jejich chlorella byla co nejlacinější. Tento způsob zpracovaní - sušení horkým vzduchem je levný,,ale je to nejhorší způsob zpracování , tímto postupem se ztrácí chlorella nebo Spirulina většinu vitamínů a aktivních látek proto je chlorella tak laciná . Už to, že Vám nikde žádný prodejce tyto informace neposkytne je dáno toto skutečností. Jedná většinou pouze o internetové překupníky produktů se zemí EU, kteří většinou ani neví co prodávají. Na Váš dotaz Vám nedokáží odpovědět, protože tyto informace nemají mají pouze všeobecné zkopírované informace to co mají všichni všude stejné. My jako dovozci Chlorelly a Spiruliny přímo z výroby – pěstitele s Taiwanu se především v první řadě zajímáme také o kvalitu, postup a technologie zpracování našich výrobků , tak abychom Vám tyto informace mohli poskytnout a to včetně nejlepší ceny. Ceny pro Vás jsou nastaveny přímo systémem dovozce – zákazník bez žádných dalších mezičlánků, které cenu neúměrně zvyšují např. systém Multilevel. Zaleží však pouze na Vás co si vyberete pro svoje zdraví ? Kvalitu za kterou si připlatíte nebo produkt který je laciný, ale nemá pro Vás zdravotně žádny nebo minimální přínos.

Co je to Spirulina?

Je tosladkovodní řasa,obsahující velké množství proteinů, které dokáží zásobovat tělo potřebnými živinami, dodává řadu vitamínů a stopových prvků a tímto svým vynikajícím složením dokáže organismus nejen vyživovat,ale také posílit. Nechte, ať se stane součástí vašeho jídelníčku!

Modrozelená řasa Spirulina Platensis je vyjímečným zdrojem chlorofylu, betakarotenu, vitamínů a minerálních látek. Pomáhá neutralizovat škodlivé účinky volných radikálů. Kyselina listová spolu s železem a vitamínem B12 pozitivně přispívají ke zdravé krvetvorbě. Je bohatým zdrojem chlorofylu, který má silné detoxikační účinky. Kyselina linoleová působí jako prekursor prostaglandidů, které regulují řadu tělesných funkcí. Vitamín B12 je důležitý pro zdravou funkci nervů.Spirulina se vyznačuje lehkou stravitelností a vstřebáváním.

Jako doplněk výživy má Spirulina řasa jeden z nejvyšších obsahů bílkovin. Obsahujeo 60-70% více bílkovin než jakékoliv jiné přírodní potraviny nebo většina potravinářských výrobků. Na rozdíl od jiných forem proteinů, bílkovin Spirulina je z 85-95% stravitelná a je jako jedna z mála volně kdispozici jako samostatný doplněk stravy. Spirulina je na druhém místě, před ní jsou pouze sušená vejce s o 5% vyšším obsahem využitelných bílkovin.

Ještě vyšší nutriční hodnoty lze nalézt vjejí vysoké koncentraci antioxidantů, vitamínů, minerálů a dalších prospěšných živin, které obsahují esenciální mastné kyseliny, GLA mastné kyseliny, lipidy, nukleové kyseliny (RNA a DNA), B komplex, vitamin C a E a fytochemikálie, jako jsou karotenoidy, chlorofyl a fykocyanin.

Velký pomocník při hubnutí

Spirulina patří mezi nejúčinnější přírodní prostředky na podporu hubnutí.

Významnou roli v tom hraje fakt, že je koncentrovaným zdrojem aminokyselin a sacharidů, které se rychle vstřebávají do krevního řečiště. Náš mozek, konkrétně jeho část jménem hypotalamus, totiž vysílá signály hladu právě v okamžiku, kdy v krvi poklesne hladina cukrů a aminokyselin.

Tím, že spirulina pomáhá udržovat stálé koncentrace těchto látek, mozek nezačne signalizovat hlad ani v okamžiku, kdy je žaludek zcela prázdný - je prostě přesvědčený, že je tělo nasycené.

Spirulina se ukázala být užitečná zejména u nízkokalorické diety pro její vysoké nutriční hodnoty ve spojení s nízkým obsahem kalorií (390 Cal na každých 100 g sušiny) a proto patří k důležitým živinám během redukční diety. Esenciální aminokyselina fenylalaninu (3%) je schopna snížit hlad,dodává pocit sytostia pomáhá lidem při dodržování nízkokalorické diety. V takových případech se doporučuje vzít spirulinu zhruba 30 minut před hlavními jídly. Přítomnost vitamínu B12 je důležitá zejména pro vegetariány. Spirulina je také užitečná jako doplněk pro osoby zapojené do sportovních aktivit, dodává vitamíny a minerální látky, které pomáhají vytvářet energetický metabolismus, komplex aminokyselin (leucin, izoleucin a valin), podstatné a nepodstatné esenciální aminokyseliny, bílkoviny, antioxidanty, karnitin a kreatin.

Základem ovšem zůstává, že při redukčních dietách se stravujete nedostatečně. Jídlo, které přijmete, neobsahuje potřebné množství živin, které váš organismus vyžaduje. Proto je vhodné zapojit Spirulinu do jídelníčku pro doplnění vitamínů a minerálů, ale také pro podporu trávicího systému, který zajistí pravidelné vylučování.

Kombinace všech těchto efektů má příznivý vliv na zdraví a ve výsledku také na snížení nadváhy. Je zajištěna výživová složka a zároveň dostatečně efektivní vylučování.

Boj proti psychické a fyzické zátěži (antioxidační a antiradikálová aktivita)

V případě stresu, systém musí asimilovat vysoké množství antioxidantů s negativními vlastnostmi. Spirulina je zde užitečná pro přítomnost fykocyaninu. Existují studie, které ukazují antioxidační aktivitu proti peroxyl radikálům. Posílení imunitního systému a antivirové aktivity.

Jak jinak nám Spirulina pomáhá?

 

Účinky na lidský organismus

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012(ze dne 16. května 2012),

které platí od 14.12. 2012 nám neumožňuje popisovat účinky našich doplňků na lidský organismus.

Chcete-li se o tomto produktu a jeho účincích dozvědět více, poslouží Vám jako zdroj informací stránka našich dodavatelů a výrobců, kde se dozvíte vše co Vás zajímá o působení tohoto produktu na lidský organismus.

Více informací lze nalézt na stránkách výrobce: Spirulina Taiwan

Spirulina Taiwan pochází z Taiwanu, výrobce se její produkcí zabývá již od roku 1954. Pěstování a výroba námi nabízené Chlorelly a Spiruliny se nachází ve středním Tchaj-wanu, je to oblast, která se těší po celý rok se dostatkem sluníčka, čerstvým vzduchem a čistou vodou, což je ideální prostředí pro pěstování Chlorelly (zelené řasy) a Spiruliny (modro-zelená řasa) vynikající kvality. Za posledních 25 let byla firmou provedena obrovská investice na výzkum a vývoj a toto úsilí přineslo výbornou kvalitu vyráběných doplňků pro výživu, lidské zdraví a krásu. Výrobce je držitelem několika celosvětově uznávaných certifikátů ISO (International Organization for Standardization). Většina produkce se vyváží do Evropy, Spojených států a dalších vyspělých zemích. Vzhledem k produkci vysoce rafinované technologie, byla kvalita těchto produktů přijata s absolutní důvěrou v těchto zemích.

V listopadu 2003, získal výrobce zlatou medaili v kategorii biotechnologie (2003 Národní Bio & lékařské péče Quality Award ") a zlatou medaili za skupinové ocenění (7. ročník Vynikající Bio Technology Industry Development Award) v prosinci 2003.

Objev Spiruliny

Modro-zelená Spirulina je mnohobuněčná do spirály-formovaná rostlina, která roste v sladké nebo slané vodě. Vypadá jako malá pružinka ve vodě. Tento druh existuje na Zemi více než tři a půl miliardy let. V roce 1921 byla objevena u Čadského jezera v Africe a pojmeována Spirulina. V roce 1963, Dr. G. Clement z francouzského ústavu IFP vedl tým provádějící průzkumy v Africe, a objevil vynikající nutriční hodnotu Spiruliny. IFP začalo zkoumat pěstování této cenné mikrořasy. Bylo zjištěno, že Spirulina obsahuje celou řadu prvků a poskytuje speciální živiny pro lidský organismus. Spirulina byla uznána jako ideální přírodní doplněk stravy a důležitý zdroj potravy pro budoucnost lidstva.

Využítí spiruliny:

 • potravinové doplňky
 • zdroj potravy
 • přírodní barvivo na potraviny a kosmetiku
 • aplikace v lékařské vědě

Co je to Spirulina?

Spirulina je sladkovodní řasa, která svým složením dokáže nejen vyživovat organismus, ale také posílit činnost příslušných orgánů, zlepšit kvalitu krve nebo účinně bojovat s volnými radikály. Obsahuje totiž velké množství proteinů, které dokáží zásobovat tělo potřebnými živinami, dodává řadu vitamínů a stopových prvků.

Modrozelená řasa Spirulina Platensis je vyjímečným zdrojem chlorofylu, betakarotenu, vitamínů a minerálních látek. Pomáhá neutralizovat škodlivé účinky volných radikálů. Pročišťuje krevní řečiště, regeneruje jaterní tkáň, čistí trávicí ústrojí, podporuje tvorbu probatických kultur a obnovuje zdravou střevní mikroflóru. Obsahuje fykociyanin, který posiluje imunitní systém. Kyselina listová spolu s železem a vitamínem B12 pozitivně přispívají ke zdravé krvetvorbě. Je bohatým zdrojem chlorofylu, který má silné detoxikační účinky, pomáhá odstranit z těla těžké kovy, chemické toxiny a další jedovaté látky. Podporuje kožní metabolismus a urychluje hojení ran a vředů. Kyselina linoleová působí jako prekursor prostaglandidů, které regulují řadu tělesných funkcí. Vitamín B12 je důležitý pro zdravou funkci nervů. Spirulina se vyznačuje lehkou stravitelností a vstřebáváním.

Jako doplněk výživy má Spirulina řasa jeden z nejvyšších obsahů bílkovin. Obsahuje o 60-70% více bílkovin než jakékoliv jiné přírodní potraviny nebo většina potravinářských výrobků. Na rozdíl od jiných forem proteinů, bílkovin Spirulina je z 85-95% stravitelná a je jako jedna z mála volně k dispozici jako samostatný doplněk stravy. Spirulina je na druhém místě, před ní jsou pouze sušená vejce s o 5% vyšším obsahem využitelných bílkovin.

Ještě vyšší nutriční hodnoty lze nalézt v její vysoké koncentraci antioxidantů, vitamínů, minerálů a dalších prospěšných živin, které obsahují esenciální mastné kyseliny, GLA mastné kyseliny, lipidy, nukleové kyseliny (RNA a DNA), B komplex, vitamin C a E a fytochemikálie, jako jsou karotenoidy, chlorofyl a fykocyanin, což je protein, který je znám jako inhibitor rakoviny.

Velký pomocník při hubnutí

Spirulina patří mezi nejúčinnější přírodní prostředky na podporu hubnutí.

Významnou roli v tom hraje fakt, že je koncentrovaným zdrojem aminokyselin a sacharidů, které se rychle vstřebávají do krevního řečiště. Náš mozek, konkrétně jeho část jménem hypotalamus, totiž vysílá signály hladu právě v okamžiku, kdy v krvi poklesne hladina cukrů a aminokyselin.

Tím, že spirulina pomáhá udržovat stálé koncentrace těchto látek, mozek nezačne signalizovat hlad ani v okamžiku, kdy je žaludek zcela prázdný - je prostě přesvědčený, že je tělo nasycené.

Spirulina se ukázala být užitečná zejména u nízkokalorické diety pro její vysoké nutriční hodnoty ve spojení s nízkým obsahem kalorií (390 Cal na každých 100 g sušiny) a proto patří k důležitým živinám během redukční diety. Esenciální aminokyselina fenylalaninu (3%) je schopna snížit hlad, dodává pocit sytosti a pomáhá lidem při dodržování nízkokalorické diety. V takových případech se doporučuje vzít spirulinu zhruba 30 minut před hlavními jídly. Přítomnost vitamínu B12 je ůležitá zejména pro vegetariány. Spirulina je také užitečná jako doplněk pro osoby zapojené do sportovních aktivit, dodává vitamíny a minerální látky, které pomáhají vytvářet energetický metabolismus, komplex aminokyselin (leucin, izoleucin a valin), podstatné a nepodstatné esenciální aminokyseliny, bílkoviny, antioxidanty, karnitin a kreatin.

Základem ovšem zůstává, že při redukčních dietách se stravujete nedostatečně. Jídlo, které přijmete, neobsahuje potřebné množství živin, které váš organismus vyžaduje. Proto je vhodné zapojit Spirulinu do jídelníčku pro doplnění vitamínů a minerálů, ale také pro podporu trávicího systému, který zajistí pravidelné vylučování.

Kombinace všech těchto efektů má příznivý vliv na zdraví a ve výsledku také na snížení nadváhy. Je zajištěna výživová složka a zároveň dostatečně efektivní vylučování.

Boj proti psychické a fyzické zátěži (antioxidační a antiradikálová aktivita)

V případě stresu, systém musí asimilovat vysoké množství antioxidantů s negativními vlastnostmi. Spirulina je zde užitečná pro přítomnost fykocyaninu. Existují studie, které ukazují antioxidační aktivitu proti peroxyl radikálům. Posílení imunitního systému a antivirové aktivity

Je Spirulina vhodná pro každého?

Spirulina je vhodným doplňkem stravy pro většinu z nás. Jsou zde ale určitá drobná omezení, na která byste si měli dávat pozor.

Spirulina je vhodná pro děti i dospělé, je vřele doporučována pro vegany a vegetariány, aby doplnili základní zásobu živin pro správnou funkci orgánů a pro správnou krvetvorbu. Spirulina se může stát také výborným doplňkem stravy pro kojící matky nebo těhotné ženy.

Sladkovodní řasa Spirulina v sobě obsahuje jedinečné množství prospěšných látek, které byste měli dodávat vašemu tělu každý den. Jedná se také o čistě přírodní produkt, který není toxicky znečištěný.

Vždy ovšem sledujte, neprojeví-li se nežádoucí účinky. Jedná se zejména o vznik průjmů či zvracení právě u těhotných žen. Pokud by mělo dojít k těmto reakcím, je vhodně užívání okamžitě pozastavit.

Léčba nemocí, prevence pomocí Spiruliny

1. redukuje cholesterol

 • za pomocí kyseliny gama-linoleové dochází ke zvýšení HDL cholesterolu, neboli tzv. „hodného cholesterolu“. Zároveň působí na snížení LDL cholesterolu, tzv. „zlého“. Efektivního účinku lze dosáhnout i při velmi nízké konzumaci Spiruliny

2. má protivirový účinek

3. snižuje vysoký krevní tlak

4. dodává potřebné vitamíny, minerály a živiny

5. pomáhá při cukrovce

6. zvyšuje imunitu organismu

 • užíváním Spiruliny dochází k celkovému posílení imunitního systému, a to jak v rámci tvorby protilátek, tak také tvorbě buněk. Dále obsahuje silný antioxidant, který má příznivý vliv na astma a záněty dutin. Fykocianin, modré barvivo, zamezuje vzniku zánětů a bolestí vzniklých při alergiích nebo artritidě.

7. podporuje krvetvorbu

8. je prevencí chudokrevnosti

9. příznivě působí na střevní mikroflóru

 • konzumace Spiruliny má pozitivní účinek na tvorbu prospěšné střevní mikroflóry, zejména na lactobacily. Efektivně se zvyšuje jejich množství v trávicí soustavě a tím podporuje funkci trávení. Příjem Spiruliny rovněž zlepšuje absorbci vitamínu B1.

10. detoxikuje ledviny

11. je výživovým doplňkem při podvýživě

12. chrání buňky před radiací, tato jedinečná vlastnost je založena na vědeckém zkoumání. Vědci podávali dětem žijícím v okolí Černobylu každý den 5g Spiruliny. Příjem takového množství jim zlepšilo celkový zdravotní stav, posílilo jim imunitní systém. Užívání Spiruliny předchází vzniku rakovinových onemocnění, speciálně v dutině ústní.

Hmotnost obsahu:

500 mg tablety spirulina, balení:

 • spirulina 50 ks 500mg tablet - na zkoušku cca 5 dnů
 • spirulina 200 ks 500mg tablet
 • spirulina 300 ks 500mg tablet

Složení:

100% řasa Spirulina Platensis tablety 500 mg dadávané balení :

Pokud chcete provádět srovnání s konkurencí je třeba vždy vycházet se stejných nutričních hodnot a měrných jednotek a popřípadě přepočítat !! viz calorie = kj,

Nutriční hodnoty

ve 100 g výrobku

Energie

377 cal./1577 kj

Bílkoviny

67 g

Sacharidy

14,6 g

Tuky

5,9 g

Vápník

432 mg

Hořčík

391 mg

Železo

86 mg

Zinek

1,88 mg

Draslík

1130 mg

   

Nutriční hodnoty

ve 100 g výrobku

Chlorofyl

1038 mg

Beta karoten

136000 µg

Kyselina listová

333 µg

Kyselina linolenová

995 mg

Fykocyanin

7037 mg

Vitamín A

22666 µg

Vitamín E

9820 µg

Vitamín B6

1290 µg

Vitamín B12

195 µg

 

 

 

Doporučené dávkování:

2-4 tablety 3x denně před 10 -15 min jídlem, tabletky můžete bez problému rozdrtit lžičkou, aby byly poživatelné i pro děti.

Upozornění:

Není určeno dětem do 3 let,skladujte v suchu, temnu a chladu, v dobře uzavřeném obalu, doplněk stravy.

 

Omezení pro zelené potraviny

Zelené potraviny – doplňky stravy se nemohou užívat

- po transplantaci orgánů (nejméně 9 měsíců po transplantaci neužívat)

- při akutní plicní embolií

- při akutním zánětu hlubokého žilního systému

- po operaci trávícího systému nebo jeho části (alespoň týden nejíst zelené potraviny)

- při ozařování (3 dny před a 3 dny po ozařování)

- při Crohnově chorobě v aktivní fázi (chlorella nevhodná - dráždí, ječmen vhodný - hojí) - vždy konzultujte s lékařem

Všeobecně se doporučuje užívat mladý ječmen a sladkovodní řasu současně a dlouhodobě. Jejich účinek se společným užíváním několikanásobně zvyšuje.

Protože zelené potraviny podporují organismus ve vylučování cirozodých látek z těla, je lepší užívat klasické léky půl hodiny před užitím zelených potravin.

Zelené potraviny můžu jen doporučit nejen maminkám, ale všem co chtějí být zdraví , vhodné v těhotenství i při kojení.

Upozornění:

Veškeré naše produkty jsou registrovány jako doplněk stravy. Nemají schválené léčivé účinky a nejedná se o lék. Nejsou určeny jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. Minimální trvanlivost vyznačena na obalu.,

Veškeré zdravotní tvrzení umístěné na naších stránkách u jednotlivých doplňků stravy není našim tvrzením je převzato od výrobce a jeho zákazníku

Pozor: Všechny informace výše uvedené jsou jen informací orientační, nikoliv naším návodem k užívání a dávkování. Pokud Spirulinu nebo Chlorellu kdekoliv zakoupíte, řiďte se údaji prodejce a výrobce. Admin

Jiné Srovnání mladého ječmene, chlorelly, spiruliny: zde

 

 

Rozdíly v pěti bodech:

 
Suroviny: chlorella • spirulina
Cenné látky: bílkoviny • chlorofyl • železo
Účinek: antioxidant • detoxikace • energie • hubnutí • imunita • vitalita • normální hladina cukru v krvi
Vliv na orgán: srdce • střeva • svaly • játra • cévy a žíly
Chlorella i spirulina jsou spolu s mladým ječmenem nejznámějšími zástupci zelených potravin. Obsah nutričně hodnotných látek je v obou případech velice vysoký. Následujících pět bodů vám usnadní orientaci ve světě zelných potravin – chlorelly a spiruliny.
 
 

 

1) Biologické zařazení: Chlorella je sladkovodní řasa. Spirulina je ve své podstatě sinice, rostoucí ve slané i sladké vodě. Pro ty, kteří se teď maličko zalekli, máme dobrou zprávu. Na rozdíl od sinic, které v letním období zamořují naše oblíbená koupaliště je tato sinice našemu zdraví nesmírné přínosná.

2) Barva: Kvalitní chlorela má tmavě zelenou barvu, zatímco barva kvalitní spiruliny je tmavě modrozelená. Zbarvení chlorelly respektive spiruliny pěstované při nedostatku slunečního svitu je světle zelené, zelenožluté až okrově hnědé. Dostatečný přísun denního světla je v případě chlorelly a spiruliny vždy žádoucí. Tmavá je dobrá …

3) Buněčná stěna: Buněčná stěna chlorelly je tvořena pro člověka nestravitelnou celulózou. Dezintegrace představuje ideální a šetrný způsob narušení buněčné stěny chlorelly. Vše potřebné zůstane v maximální možné míře uchováno a my se k tomu dobře dostaneme. Buněčnou stěnu spiruliny není třeba upravovat. Tvoří ji pro člověka snadno stravitelné polysacharidy. Když chlorellu, tak dezintegrovanou

4) Živiny Chlorella i spirulina obsahují veliké množství živin. Chlorella organismus spíše detoxikuje, zatímco spirulina jej spíše posiluje a vyživuje. Chlorella obsahuje dvojnásobné množství chlorofylu než spirulina. Dále je výraznou zásobárnou železa. Za zmínku stojí také obsažený vitamin K, fosfor i další vitamíny a minerální látky. Chlorella v neposlední řadě obsahuje unikátní růstový faktor CGF, který se stará o regeneraci organismu.

Spirulina posiluje vitalitu organismu a pozitivně ovlivňuje také růst svalové hmoty. Obsahuje více vitaminu B12 a bílkovin (až 70%). Je dokonce jedním z nejbohatších zdrojů rostlinných bílkovin. Spirulina dále obsahuje fykocyanin, který napomáhá krvetvorbě přímo z kostní dřeně. Obsah chlorofylu, aminokyselin, a nukleových kyselin je nižší, než v případě chlorelly. Schází Vám železo? … vsaďte na chlorellu. Potřebujete doplnit bílkoviny? … zvolte spíše spirulinu.

5) Pěstování: V případě chlorelly a spiruliny je čistota ovzduší nezbytným předpokladem prvotřídní kvality. Také dostatek slunečního svitu významně souvisí s jejich kvalitou.

Pro spirulinu je charakteristická vyšší náročnost na podmínky pěstování, zejména množství světla. Prakticky se tak nesetkáváme s jejím pěstováním v mírném klimatickém pásmu. Kvalitní chlorella a spirulina pochází z Taiwanu

 

 

Zde uvádíme kritický článek k zeleným potravinám z pohledu autorky z prostředí lékárenství... viz. odkaz:  Mýty a fakta - zelené potraviny   Admin